Fortsätt handla Till varukorgen

Snabbare bredband till alla

100 Megabit bredband borde väl vara just 100 Megabit bredband, oavsett om du skickar eller tar emot?

Zitius ser gärna en utveckling mot att börja använda fiberns hela potential, med högre hastigheter både uppströms och nedströms. Vi tar därför första steget genom att vi inte längre begränsar uppströmshastigheten i nätet på tjänster upp till 100Mbit/s. Vi lanserar samtidigt fler tjänster med symmetriska hastigheter: 250/250, 500/500 och 1000/1000 Mbit/s.

När bredband började erbjudas brett till konsumentmarknaden i början av 2000-talet var ADSL via telekabeln och bredband via KabelTV-näten dominerande tekniker. Dessa har gemensamt att kapaciteten är begränsad. Så för att få ut mesta möjliga kapacitet för nedladdning, så begränsades uppladdningshastigheten.

Den nya fiberbaserade teknik som Zitius använder har inte denna begränsning då fibern i princip har obegränsat med kapacitet. Vi ser också kraftigt förändrade användarmönster där vi i allt större utsträckning än tidigare laddar upp foton, film, ljud och musik samt lagrar mer information i molnet samtidigt som nya tjänster och funktioner i hemmet kräver mer bandbredd både uppströms och nedströms.

Därför tycker vi att begränsning av hastigheten uppströms är onödigt och omodernt samtidigt som det rent tekniskt är en förlegad metod.

Vår devis är helt enkelt: Snabbare bredband till alla!